آموزش یار
آموزش یار

مجمع آموزش های دیجیتال

سبد خرید 0

کارگاه دو روزه آموزش فشرده فتوشاپ

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

جلسه اول: توضیحات راجع به پیکسل، رنگ ها و محیط کاربری نرم افزار فتوشاپ
جلسه دوم: تشریح عملکرد ابزار ها
جلسه سوم: توضیحات راجع به لایه ها
جلسه چهارم: اجرای یک پوستر در فتوشاپ