[مرکز آموزش فناوری اطلاعات آموزشیار] دیدگاه: “حضور مؤثر و هدفمند در فضاي مجازي”

دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ شما “حضور مؤثر و هدفمند در فضاي مجازي”
نویسنده: سید مرتضی سفیدگر (IP address: 217.60.248.231, 217-60-248-231.shatel.ir)
ایمیل: mortezasefidgar@gmail.com
نشانی:
در پاسخ به: https://www.itlearning.ir/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=1417#wpbody-content
دیدگاه:
سلام دوست عزیز، کد پیگیری تنها در صورت قبولی در آزمون صادر خواهد شد . در مورد گواهی هم درحال حاضر شما از طریق آزمون می توانید آموخته های خود را از دوره بسنجید و صدور گواهی نداریم.

می‌توانید همهٔ دیدگاه‌های این نوشته را اینجا ببینید:
https://www.itlearning.ir/product/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a/#comments

پیوند یکتا: https://www.itlearning.ir/product/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a/#comment-1420
انتقال به زباله‌دان: https://www.itlearning.ir/wp-admin/comment.php?action=trash&c=1420#wpbody-content
جفنگ کن: https://www.itlearning.ir/wp-admin/comment.php?action=spam&c=1420#wpbody-content

سید مرتضی سفیدگر

مدیر سایت

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: