مرکز آموزش فناوری اطلاعات آموزشیار

مرکز آموزش فناوری اطلاعات آموزشیار

سفارش جدید: #۱۰۸۱

شما یک سفارش از سید مرتضی سفیدگر دریافت کرده اید:

[سفارش #۱۰۸۱] (شهریور ۲۳, ۱۳۹۹)

محصولتعدادقیمت
مهارت های رصد در فضای مجازی
فروشنده: آموزشیار
۱ ۰ریال
مجموع:۰ریال
قیمت نهایی:۰ریال

آدرس صورتحساب

سید مرتضی سفیدگر
۰۹۱۱۲۵۶۳۶۱۵
mortezasefidgar@gmail.com

Congratulations on the sale 🙌

سید مرتضی سفیدگر

مدیر سایت

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: