نتایج جستجو

آشنایی با ژانرهای نویسندگی در توئیتر نمایش دادن محتوا

آشنایی با ژانر های نویسندگی در توییتر

نویسندگی، انتقال و رساندن نوعی دیدگاه یا پیام […]

فضای مجازی از دیدگاه آیات و روایات نمایش دادن محتوا

فضای مجازی از دیدگاه آیات و روایات

کتاب «فضای مجازی از دیدگاه آیات و روایات» […]

نمایش دادن محتوا

دوره های تابستانه

🔆ثبت نام دوره های آموزشی تابستان ۱۳۹۹٫🔆 🏞 […]