مشاهده راهنمای تصویری ثبت نام در دوره های آموزش مجازی بسیج کلیک کن

حضور مؤثر و هدفمند در فضاي مجازي

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
کارگاه فضای مجازی، فرصتها و تهدیدها
دانلود فایل ارائه
فایل

کارگاه نوجوان و فضای مجازی
دانلود فیلم کارگاه قسمت اول
ویدئو

دانلود فیلم کارگاه قسمت دوم
ویدئو

کارگاه گام دوم انقلاب و فضای مجازی
دانلود فیلم کارگاه قسمت اول
ویدئو

دانلود فیلم کارگاه قسمت دوم
ویدئو

کارگاه چرا سواد رسانه ای؟
دانلود فیلم کارگاه قسمت اول
ویدئو

دانلود فیلم کارگاه قسمت دوم
ویدئو