اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

شما در دوره امنیت در فضای مجازی با امنیت و روش های ان بصورت نسبی آشنا می شویم. این دوره چگوگی نحوه هک شدن و یاد گرفتن مقابله با هکر هست.

فصل اول
1
جلسه اول: معرفی (نمایش رایگان)
01:57 ویدئو

جلسه دوم: مهندسی اجتماعی
26:10 ویدئو

جلسه سوم: شبکه های بی سیم
19:38 ویدئو

جلسه چهارم: کلمه عبور ایمن
22:14 ویدئو

جلسه پنجم: مقدمات شبکه
22:47 ویدئو

جلسه ششم: پروژه تروجان
30:23 ویدئو

جلسه هفتم: آنتی ویروس و دیوارآتش
20:37 ویدئو

جلسه هشتم: امنیت فیزیکی
19:20 ویدئو

جلسه نهم: رت های اندروید
21:35 ویدئو

جلسه دهم: امنیت در شبکه های اجتماعی
25:54 ویدئو