اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تولید محتوای گرافیکی مناسبتی(فوتوشاپ)

پیشنیاز: ندارد

مخاطب: تازه کاران

شیوه تدریس: پروژه محور

پروژه پایانی: تولید پوستر های مناسبتی

سرفصل

  • طرح موضوع و شناسایی المان ها
  • تفکیک و استخراج بهترین و نزدیکترین المان با ایده پردازی طرح نهایی
  • جایگذاری المان ها و استفاده از ابزار و آموزش بعضی از ابزار ها
  • زیبا سازی و آموزش ابزار های جدید
  • افکت ها و فیلتر ها
  • ترفندها و روش ها
  • ذخیره سازی ها ، استفاده از Cach، سایز ها و لایه ها
  • رفع مشکلات احتمالی
  • آموزش روش های هنری و حرفه ای طراحی(بررسی پوستر ها)
  • استخراج و نهایی کردن پوستر های تولید شده هنرجوها
1
معرفی (نمایش رایگان)
05:53 ویدئو

جلسه دوم_01
07:12 ویدئو

جلسه دوم_02
07:59 ویدئو

جلسه دوم_03
05:35 ویدئو

جلسه سوم_01
8:44 ویدئو

جلسه سوم_02
06:33 ویدئو

جلسه چهارم-01
09:04 ویدئو

جلسه چهارم-02
05:05 ویدئو