اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

شما از طریق شرکت در این دوره می توانید از گوشی تلفن همراه به مثابه استدیویی جیبی برای تولید محتوا اعم از صوتی و تصویری استفاده نمایید.

توجه: این دوره با دو مدرس برگزار می گردد.

پس از بارگذاری دوره (مباحث نظری)  آقای حامدی ادامه دوره که بیشتر به مسائل عملی کار معطوف هست بارگذاری خواهد شد.

فصل یکم
1
معرفی (نمایش رایگان)
00:52 ویدئو

جلسه اول_01
23:40 ویدئو

جلسه اول_02
19:49 ویدئو

جلسه دوم_01
12:09 ویدئو

جلسه دوم_02
13:04 ویدئو

جلسه دوم_03
11:05 ویدئو

جلسه دوم_04
16:01 ویدئو

جلسه دوم_05
12:58 ویدئو

جلسه دوم_06
16:06 ویدئو

فصل دوم
فصل دوم جلسه اول-01
12:48 ویدئو

فصل دوم جلسه اول-02
15:33 ویدئو

فصل دوم جلسه اول-03
20:02 ویدئو

فصل دوم جلسه اول-04
14:44 ویدئو

فصل دوم جلسه دوم-01
12:17 ویدئو

فصل دوم جلسه دوم-02
20:28 ویدئو

فصل دوم جلسه دوم-03
17:10 ویدئو

فصل دوم جلسه دوم-04
10:02 ویدئو

فصل سوم (عملی اینشات)
فصل سوم جلسه اول
42:23 ویدئو

آموزش ساخت کلاژ، ویرایش تصویر و عکس نوشته

فصل سوم جلسه دوم
20:40 ویدئو

آموزش ساهت اسلاید شو

فصل سوم جلسه سوم
25:56 ویدئو

آموزش تدوین ویدئو

فصل سوم، جلسه چهارم
16:21 ویدئو

آموزش ساخت پادکست

آموزش ساخت پادکست (PDF)
فایل

فصل سوم، جلسه پنجم
19:03 ویدئو

آموزش کار نرم افزار اکر (Anchor)

آموزش کار نرم افزار اکر (PDF)
فایل

فصل سوم، جلسه ششم
36:25 ویدئو

آموزش عکاسی با موبایل

آموزش عکاسی با تلفن همراه (PDF)
فایل