اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

این دوره شامل ۴ قسمت است که بصورت پروژه محور و در چهار قسمت نرم افزار فتوشاپ آموزش داده می شود.

قسمت اول
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

قسمت دوم
2
(نمایش رایگان)
ویدئو

قسمت سوم
3
(نمایش رایگان)
ویدئو

قسمت چهارم
4
(نمایش رایگان)
ویدئو