اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

 بسمه الله نور

دوره مقدماتی آموزش موشن گرافیک

 

 • فصل اول: آشنایی سطحی با مفهوم موشن گرافیک 

 

 • ۰۱ : معرفی اجمالی دوره ( ۰۰:۰۲:۱۳ )

 

 • فصل دوم: متحرک سازی با افترافکت

 

 • ۰۱ : سناریو نویسی و انتخاب استایل ( ۰۰:۱۶:۱۸ )
 • ۰۲ : آشنایی با محیط افترافکت ( ۰۰:۱۶:۵۳ )
 • ۰۳ : متحرک سازی
  1. ایجاد پس زمینه ( ۰۰:۰۳:۱۸ )
  2. متحرک سازی اول ( ۰۰:۱۶:۰۰ )
  3. نصب کردن Flow ( 00:02:36)
  4. Easing Functions ( 00:14:43 )
  5. متحرک سازی دوم ( ۰۰:۰۸:۰۴ )
  6. ساختن سایه ( ۰۰:۱۳:۴۸ )
  7. نفس کشیدن ( ۰۰:۱۲:۱۳ )
  8. خـال ( ۰۰:۰۹:۰۴ )
  9. تغییر اموجی و wiggle ( 00:17:05 )
  10. فکر فتوشاپ ( ۰۰:۰۴:۴۰ )
  11. فتـوشاپ ( ۰۰:۵۳:۲۵ )
 • ۰۴ : دوازده قانون طلایی انیمیشن دیزنی ( ۰۰:۱۶:۵۸ )
 • ۰۵ : متحرک سازی ۲
  1. مراجعه به کلینیک ( ۰۰:۲۰:۵۰ )
  2. صحبت کردن با دکتر ( ۰۰:۱۱:۲۶ )
  3. معاینه دکتر
  4. تفنگ لیزری
  5. جزئیات تفنگ لیزری
  6. شادی مراجعه کننده
  7. بوسیدن دکتر
  8. طراحی لوگو موشن
 • ۰۶ : ویرایش نهایی و خروجی گرفتن از افترافکت

 

 • فصل سوم: تولید صدا با Audition و صداگذاری با افترافکت (۳ جلسه به صورت فشرده)

 

 • ۰۱ : آشنایی با محیط Audition
 • ۰۲ : بازنگری فایل صدا پروژه
 • ۰۳ : افکت گذاری صوتی
  1. قسمت اول
  2. قسمت دوم
  3. قسمت سوم
  4. قسمت چهارم

 

 • فصل چهارم: خروجی نهایی (۳ جلسه به صورت فشرده)

 

 • ۰۱ : تنظیم صدا بروی تصویر در افتر افکت و خروجی گرفتن با Encoder
 • ۰۲ : کم کردن حجم فایل با HandBrake
فصل اول
1
معرفی (نمایش رایگان)
02:13 ویدئو

فصل دوم
2
02.01 سناریو نویسی (نمایش رایگان)
16:18 ویدئو

سناریو
فایل

پروژه
فایل

02.03.02 فایل های After Effects
فایل

02.03.03
03:18 ویدئو

02.03.03 فایل های flow
فایل

02.03.04 متحرک سازی (Easing Functions)
14:43 ویدئو

02.03.05 متحرک سازی (محرک سازی دوم))
08:04 ویدئو

02.03.06 متحرک سازی (ساختن سایه)
13:48 ویدئو

02.03.07 متحرک سازی (نفس کشیدن)
12:13 ویدئو

02.03.08 متحرک سازی (خال)
09:04 ویدئو

02.03.09 متحرک سازی (تغییر اموجی و wiggle)
17:05 ویدئو

02.03.10 متحرک سازی (فکر فتوشاپ)
04:40 ویدئو

02.03.11 متحرک سازی (فتوشاپ)
53:25 ویدئو

02.04 دوازده قانون طلایی انیمیشن دیزنی
16:58 ویدئو

02.05.01 متحرک سازی 2 (مراجعه به کلینیک)
20:50 ویدئو

02.05.02 متحرک سازی 2 (صحبت کردن با دکتر)
11:26 ویدئو

02.05.03 متحرک سازی 2 (معاینه دکتر)
18:02 ویدئو

02.05.04 متحرک سازی 2 (تفنگ لیزری)
37:34 ویدئو

02.05.05 متحرک سازی 2 (جزئیات تفنگ لیزری)
14:24 ویدئو

02.05.06 متحرک سازی 2 (شادی مراجعه کننده)
17:34 ویدئو

02.05.07 متحرک سازی 2 ()
ویدئو

02.05.08 متحرک سازی 2 ()
ویدئو

02.06 ویرایش نهایی و خروجی گرفتن
05:08 ویدئو

تولید صدا با Audition و صداگذاری با افترافکت
فایلهای فصل سوم
فایل

03.01 آشنایی با محیط َAudition
09:52 ویدئو

03.02 بازنگری فایل صدای پروژه
13:24 ویدئو

03.03.01 صداگذاری (قسمت اول)
17:33 ویدئو

03.03.02 صداگذاری (قسمت دوم)
11:38 ویدئو

03.03.03 صداگذاری (قسمت سوم)
11:23 ویدئو

03.03.04 صداگذاری (قسمت چهارم)
20:06 ویدئو

فصل چهارم: خروجی نهایی
04.01 اضافه کردن صدا و خروجی گرفتن با ٍEncoder
09:55 ویدئو