مشاهده راهنمای تصویری ثبت نام در دوره های آموزش مجازی بسیج کلیک کن

مهارت های رصد در فضای مجازی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
کارگاه مدیریت اطلاعات در فضای مجازی
1
بخش اول (نمایش رایگان)
ویدئو

بخش دوم
ویدئو

دانلود فایل ارائه کارگاه
فایل

کارگاه جریان شناسی سیاسی و رسانه ای
فیلم کارگاه
ویدئو

دانلود فایل ارائه کارگاه
فایل

کارگاه گزارش نویسی
فیلم کارگاه
ویدئو

دانلود فایل ارائه کارگاه
فایل

کارگاه شبکه سازی
فیلم کارگاه
ویدئو

کارگاه محوریابی و پالایش اطلاعات
فیلم کارگاه
ویدئو