اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این کارگاه بصورت فشرده و کاملا کاربردی با مفاهیم سواد رسانه و تکنیک های اقناع و همچنین آداب مصرف رسانه آشنا می شوید. بطوریکه بعد از مشاهده کامل فیلم های کارگاه براحتی می توانید به صحت یا نادرستی کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی پی ببرید و در صورتی که خودتان نیز قصد تولید محتوایی را داشته باشید بتوانید با بهره گیری از تکنیک هایی که آموخته اید یک تولید محتوای اثرگذار و اقناع کننده تولید نمایید.

در ادامه می توانید فهرست مطالب ارائه شده در کارگاه را مشاهده نمایید:

مقدمه

 • تعریف رسانه و پیام رسانه ای
 • انواع رسانه
 • چرایی سواد رسانه
 • تعریف سواد رسانه

بخش اول: تفکر انتقادی

 • تعریف تفکر انتقادی
  • مخاطب منفعل و مخاطب فعال
 • گامهای دست ‌یابی به تفکر انتقادی
 • گام اول: مشاهده صحیح و بدون قضاوت اولیه
 • گام دوم: پرسش‌گری
 • اقناع چیست؟
 • تکنیک های اقناعی
  • اغراق
  • استفاده از زیبایی
  • گواهی دادن
  • ترس
  • تطمیع
  • تکرار
  • طنز
  • تداعی معنی
  • مقایسه
  • همراهی با جماعت
  • تمرین
 • مغالطه چیست؟
 • یک مثال کاربردی
 • گام سوم: تجزیه و تحلیل
 • یک مثال از تحلیل عناصر بصری در تصویر

بخش دوم: اصول و آداب مصرف رسانه و فضای مجازی

 • اصول و آداب مصرف رسانه و فضای مجازی در یک نگاه
 • محدود به زمان و مشروط به رعایت اولویت بندی (مدیریت زمان و برنامه ریزی در زندگی)
 • یک مثال کاربردی برنامه ریزی
 • مشروط به رعایت حدود الهی (تقوای مجازی)
 • عوامل ساختاری بی تقوایی درفضای مجازی
 • تقوای فطری و تقوای اکتسابی
بخش اول-تفکر انتقادی
مشاهده صحیح و بدون قضاوت اولیه
11:08 ویدئو

آشنایی با فنون اقناعی
25:54 ویدئو

مغالطات
06:47 ویدئو

تحلیل عناصر بصری در تصویر
05:54 ویدئو

بخش دوم-اصول و آداب مصرف رسانه
مدیریت زمان و برنامه ریزی
31:24 ویدئو

تقوای مجازی
09:31 ویدئو