مشاهده راهنمای تصویری ثبت نام در دوره های آموزش مجازی بسیج کلیک کن

کارگاه چگونه بنویسیم مطالب خوانده شود

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با این کارکاه  خواهید توانست یک ایده خوب پیدا کنید و آن را به یک یادداشت تبدیل کند و مهم تر از آن به مجموعه ای از نکات تجربی یادداشت نویسی دسترسی پیدا کنید. محتوای این کارگاه برای وبلاگ نویسی، یادداشت نویسی در نشریات دانشجویی و تجربی و همچنین شبکه های اجتماعی مفید می باشد.

سر فصل ها

-اصول کلی نوشتن

-فنون صحیح نوشتن

-مرور نوشته های برتر

-اصول ویراستاری و صحیح نوشتن

-شیوه های جذاب نوشتن

-مخاطب شناسی

-رعایت حقوق مخاطب

مدرس: محسن فینی زاده

قسمت اول
1
قسمت اول بخش 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

قسمت اول بخش 2
ویدئو

قسمت اول بخش 3
ویدئو

قسمت اول بخش 4
ویدئو

قسمت دوم
قسمت دوم بخش 1
ویدئو

قسمت دوم بخش 2
ویدئو

قسمت دوم بخش 3
ویدئو

قسمت سوم
قسمت سوم بخش 1
ویدئو

قسمت سوم بخش 2
ویدئو

قسمت سوم بخش 3
ویدئو

قسمت سوم بخش 4
ویدئو

قسمت چهارم
قسمت چهارم بخش 1
ویدئو

قسمت چهارم بخش 2
ویدئو

قسمت چهارم بخش 3
ویدئو

قسمت چهارم بخش 4
ویدئو