اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با این کارکاه  خواهید توانست یک ایده خوب پیدا کنید و آن را به یک یادداشت تبدیل کند و مهم تر از آن به مجموعه ای از نکات تجربی یادداشت نویسی دسترسی پیدا کنید. محتوای این کارگاه برای وبلاگ نویسی، یادداشت نویسی در نشریات دانشجویی و تجربی و همچنین شبکه های اجتماعی مفید می باشد.

سر فصل ها

-اصول کلی نوشتن

-فنون صحیح نوشتن

-مرور نوشته های برتر

-اصول ویراستاری و صحیح نوشتن

-شیوه های جذاب نوشتن

-مخاطب شناسی

-رعایت حقوق مخاطب

مدرس: محسن فینی زاده

قسمت اول
1
قسمت اول بخش 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

قسمت اول بخش 2
ویدئو

قسمت اول بخش 3
ویدئو

قسمت اول بخش 4
ویدئو

قسمت دوم
قسمت دوم بخش 1
ویدئو

قسمت دوم بخش 2
ویدئو

قسمت دوم بخش 3
ویدئو

قسمت سوم
قسمت سوم بخش 1
ویدئو

قسمت سوم بخش 2
ویدئو

قسمت سوم بخش 3
ویدئو

قسمت سوم بخش 4
ویدئو

قسمت چهارم
قسمت چهارم بخش 1
ویدئو

قسمت چهارم بخش 2
ویدئو

قسمت چهارم بخش 3
ویدئو

قسمت چهارم بخش 4
ویدئو